Žvalgyba – valstybės saugumo garantas

Žvalgyba – valstybės saugumo garantas

Sveikiname visus dirbusius ir dirbančius šių institucijų darbuotojus su profesine švente, linkime jiems ir jų šeimoms sėkmės ir Dievo palaimos jų nelengvoje tarnyboje.

Taip pat prisiminkime Lietuvos didžiavyrį Joną Brazdžių, prieš metus iškeliavusį anapilin – didžiulės tolerancijos, padorumo ir pagarbos vertą žmogų, bei kitus jau esančius amžinybėje, Tėvynės labui pasiaukojusius darbuotojus.

Pagarbiai LGPA ir prezidentas Kostas Mickevičius