Veikla

Lietuvos Ginkluotųjų Pajėgų Asociacijos pagrindiniai veiklos tikslai:

Rūpintis atsargų atsargomis, į pensiją išėjusių karių / karininkų integracija į visuomenę, jų socializaciją, paskatinti įgyti naują išsilavinimą, organizuoti profesiją, įskaitant, bet neapsiribojant, darbo paiešką, užimtumą, taip pat padedant organizuoti šiuos pareigūnus laisvalaikiu, skatinti aktyvų dalyvavimą socialinėje, švietimo, mokslo, pedagoginėje, renginių organizavimo veikloje, palaikant glaudžius ryšius su valstybėmis ir vietos valdžios institucijomis, vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis.

Patriotiškai ugdyti ir organizuoti jaunimą bei civilius žmones, ruošti juos savo asmens, jų šeimų bei krašto gynybai.

Papildoma veikla:

Savitarpio pagalba ir sauga
Mokymo kursai
Sąjungos, fondai, asociacijos
Teisinės paslaugos
Tyrimai, ekspertizės