Su Lietuvos kariuomenės sukūrimo diena!

Su Lietuvos kariuomenės sukūrimo diena!

Su Lietuvos kariuomenės sukūrimo diena! Brangiausias tautos turtas yra istorija, sakė Švedijos karalius Gustavas Alfredas, bet kas ji liktų be kariuomenės ir jos pasekoje sukurtų kitų valstybės tarnybų – sakome mes LGPA.

Sveikiname visus, kurie prisidėjo prie sunkiausio valstybės įgyvendinamo kūrinio – Lietuvos kariuomenės atkūrimo – partizanus, disidentus, žaliaraičius, apsaugos būrių įkūrėjus, karius ir jų šeimas su šia iškilme – sveikatos ir stiprybės Jums.

Pagarbiai, Lietuvos ginkluotųjų pajėgų asociacija ir prezidentas Kostas Mickevičius