Atkurta Lietuvos Laisvė

Atkurta Lietuvos Laisvė

Sveikiname visus Lietuvos žmones su atkurtąja laisve. t.y. Kovo 11 d. 1919 m. Lietuva turėjo 4 patrankas ir sugebėjo sukurti savo nepriklausomą valstybę. 1990 m. Lietuva
neturėjo nei vienos patrankos, bet padarė tą patį. Tuomet kiekvienas lietuvis buvo karys – pasirengęs ar gynęs savo Tėvynę – tai ir buvo padorūs žmonės.
Prie susprogdintų bokštų dvynių Niujorke, atminimo lentoje parašyti žodžiai pasako tų, šių ir ateinančių dienų prasmę “Nedaug trūksta, kad žemėje įsiviešpatautų blogis – tereikia, kad padorūs žmonės nieko nedarytų”…

Pagarbiai Lietuvos ginkluotųjų pajėgų asociacija ir prezidentas Kostas Mickevičius