Apie Mus

Lietuvos ginkluotųjų pajėgų asociacija (LGPA) jungia nacionalinio saugumo sistemos darbuotojus, karininkus ir valstybės tarnautojus, kareivius, karius savanorius, teisėsaugos pareigūnus, darbuotojus, siekdama prisitaikyti pereidami iš kariškių ar įstatymų numatytą gyvenimą į civilius.

Tuo pačiu organizacijos nariais skatiname tapti jaunimą, bei civilius žmonės, kurie skirstomi į organizacijos sparnus (Jaunimo ir Civilinius) – bei kurie ateityje taps pilnaverčiais organizacijos nariais ir sudarys visuotinį Lietuvos karinį, bei gynybinį rezervą.

Sąlygos:

Asociacijos narys privalo būti patriotiškas, mylintis mūsų šalį ir pasirengęs ją ginti savo gyvybės kaina. Privalomas pritarimas tik konservatyvioms moralės normoms ir tik Prigimtinės šeimos sampratai.

Organizacijos Duomenys:

Juridinio a. k. – 302997356

Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Gedimino pr. 64-41

tel: +370 686 72343

Kostas Mickevičius, Prezidentas

tel: +370 611 61825