Naujienos

Jus esate: Home » Naujienos

LGPA pimųjų metų sukaktis

Gerbiami LGPA nariai, kolegos, partneriai,

Nuoširdžiai sveikinu Jus švenčiant  LGPA pimųjų metų sukaktį. Linkiu kuo geriausios kloties Jūsų prasmingame darbe bei asmeniniame gyvenime, taip pat nenuilstančios energijos puoselėjant bendras vertybes dirbant mūsų Tėvynės labui.

Pagarbiai,

LGPA valdyba ir valdybos pirmininkas Tomas Bitė

Su Lietuvos kariuomenės sukūrimo diena!

Su Lietuvos kariuomenės sukūrimo diena!
Brangiausias tautos turtas yra istorija, sakė Švedijos karalius Gustavas Alfredas, bet kas ji liktų be kariuomenės ir jos pasekoje sukurtų kitų valstybės tarnybų – sakome mes LGPA.
Sveikiname visus, kurie prisidėjo prie sunkiausio valstybės įgyvendinamo kūrinio – Lietuvos kariuomenės atkūrimo – partizanus, disidentus, žaliaraičius, apsaugos būrių įkūrėjus, karius ir jų šeimas su šia iškilme – sveikatos ir stiprybės Jums.

Pagarbiai,
Lietuvos ginkluotųjų pajėgų asociacija ir prezidentas Kostas Mickevičius

Žvalgyba – valstybės saugumo garantas

Sveikiname visus dirbusius ir dirbančius šių institucijų darbuotojus su profesine švente, linkime jiems ir jų šeimoms sėkmės ir Dievo palaimos jų nelengvoje tarnyboje.
Taip pat prisiminkime Lietuvos didžiavyrį Joną Brazdžių, prieš metus iškeliavusį anapilin – didžiulės tolerancijos, padorumo ir pagarbos vertą žmogų, bei kitus jau esančius amžinybėje, Tėvynės labui pasiaukojusius darbuotojus.
Pagarbiai LGPA ir prezidentas Kostas Mickevičius

Vizitas į Estiją

Draugiškas vizitas i Estiją, į patriotinį-kovinį klubą “Kroonu Klubi” liepos 12-14 dienomis.

Išrinktas vadovas

Lietuvos ginkluotųjų pajėgų asociacijos vienasmeniu valdymo organu – Prezidentu išrinko Kostą Mickevičių.

Įkurta Asociacija

Įkurta Lietuvos Ginkluotųjų Pajėgų Asociacija. 2013 m. vasario 11 d., Vilnius.

Show Comments