Veikla

Jus esate: Home » Veikla

Mūsų asociacija savo veikloje vadovaujasi LR įstatymais, taip pat bendradarbiaujančių šalių teisinėmis normomis. LGPA nariai turi didelę asmeninę ir profesinę patirtį, kuriant LR teisėtvarkos, saugumo, policijos, žvalgybos ir kontržvalgybos, krašto apsaugos, savanorių ir kitas institucijas, kurios buvo būtinos po 50 metų sovietų okupacijos ir aneksijos, atkūrus Lietuvos valstybę. Mūsų asociacijos nariai dalyvavo kovoje su organizuotu nusikalstamumu bei NATO vadovaujamose operacijose, dirbo anksčiau išvardintose organizacijose. LGPA nariai, turėdami didelę patirtį, gali konsultuoti mūsų partnerius, vykdyti bendrus projektus, bendradarbiauti su įvairiais tarptautiniais fondais.

Mūsų organizacijos nariai pasidalintų savo turimomis žiniomis bei sukaupta informacija su demokratinių valstybių vyriausybėmis, privačiomis organizacijomis, komercinėmis struktūromis, teisinėmis institucijomis, mokslo bei visuomeninėmis organizacijomis. LGPA pasirengusi bendradarbiauti su jaunomis demokratinėmis valstybėmis sutvirtinant jų valstybingumą.

LGPA ekspertai galėtų konsultuoti ir pasidalinti savo turima informacija su demokratinėmis valstybėmis apie Lietuvos kaimynystėje esančių valstybių infrastruktūrą, bei jose vykstančius socialinius, politinius – ekonominius procesus. Taip pat LGPA teikia konsultavimo paslaugas, bei pasirengusi bendradarbiauti šiose srityse: saugumo, konkurencinės aplinkos, verslo apsaugos, analizės, fizinės apsaugos, viešosios nuomonės apklausos, sukčiavimo ir kyšininkavimo, kontrabandos ir narkotikų, mokėjimo kortelių padirbinėjimo, kriminalinės aplinkos analizės ir kitose srityse.

LGPA siūlo bendradarbiavimą abipusio susitarimo pagrindu, nepažeidžiant LR ir bendradarbiaujančios šalies įstatymų bei Konstitucijos.

Show Comments