Apie Mus

Jus esate: Home » Apie Mus

Lietuvos ginkluotųjų pajėgų asociacija (LGPA) jungia nacionalinio saugumo sistemos darbuotojus, pareigūnus ir tarnautojus, karius, karius savanorius, teisėsaugos srities pareigūnus, sandarbininkus, kurių tikslas adaptuotis, pereinant iš karinio ar statutinio gyvenimo į civilinį. Rūpintis rezervo, atsargos, dimisijos karių/pareigūnų integracija į visuomenę, jų socializavimu, skatinti įgyti naują išsilavinimą, organizuoti jų užimtumą, įskaitant, bet neapsiribojant, darbo paieškas, įdarbinimą, taip pat padėti organizuoti šių pareigūnų laisvalaikį, skatinti aktyviai dalyvauti visuomeninėje, švietėjiškoje, mokslinėje, pedagoginėje, renginių organizavimo veikloje, palaikyti glaudžius ryšius su valstybinėmis ir savivaldos institucijomis, vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis

Mūsų organizacija puoselėja: Lietuvos valstybingumą, piliečių savigarbą ir orumą, kurių pagrindas yra teisingumas bei padorumas. Taip pat gerbia draugiškas šalis, skatina jų dalyvavimą bendruose projektuose ir tarpvalstybiniuose fonduose, kur dalyvaudami galėtume prisidėti prie Pasaulio bei Europos saugumo ir stabilumo.

Show Comments