Solidi Patirtis Solidi Patirtis

Asociacijos narius vienija didelė darbo patirtis.

Globali Veikla Globali Veikla

Asociacija vysto veiklą visame pasaulyje.

Galimybės Galimybės

Buvimas asociacijoje suteikia papildomas galimybes.

 • lapas“Nėra žmonių, kurie suprastų vieni kitus geriau nei kareiviai ir dvasininkai.”

  Napoleonas
 • lapas“Elkis su savo kariais taip, tarsi jie būtų tavo mylimiausi sūnūs. Ir jie seks paskui tave į giliausius slėnius.”

  Sun Tzu
 • lapas“Nepralieti niekieno kraujo, garantuoti ramybę visam pasauliui ir savo amžiui – štai didžiausias šaunumas.”

  Seneka
 • lapas“Mūsų didžiausias triumfas – ne tai, kad niekada nekrentame, o tai, kad kiekvieną kartą atsistojame iš naujo.”

  Konfucijus (Confucius)
<
>

Naujienos

 • LGPA pimųjų metų sukaktis
 • Su Lietuvos kariuomenės sukūrimo diena!
 • Žvalgyba - valstybės saugumo garantas
 • Vizitas į Estiją
 • Išrinktas Vadovas
 • Įkurta Asociacija
Gerbiami LGPA nariai, kolegos, partneriai, Nuoširdžiai sveikinu Jus švenčiant LGPA pimųjų metų sukaktį. Linkiu kuo geriausios kloties Jūsų prasmingame darbe bei asmeniniame gyvenime, taip pat nenuilstančios energijos puoselėjant bendras vertybes dirbant mūsų Tėvynės labui. Pagarbiai, LGPA valdyba ir valdybos pirmininkas Tomas Bitė